wici


wici
Rozesłać wici «przekazać wielu osobom jakąś wiadomość przeznaczoną do rozpowszechniania»: Kazał wsadzić pana Ludwika do komórki i rozesłał wici po wszystkich najbliższych posterunkach, żeby koledzy przybyli jak najprędzej obejrzeć, jak wygląda polski graf. (...) Niestety, rozczarowali się, ale przynajmniej mieli satysfakcję, że widzieli hrabiego. T. Kwiatkowski, Panopticum.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wici — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. wici {{/stl 8}}{{stl 7}} w dawnej Polsce: wezwanie na wyprawę wojenną lub wiec za pomocą rozsyłanych do rycerstwa pęków rózg lub powrozów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozesłać wici. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • WICI-FM — Infobox Radio station name = WICI FM city = Sumter, South Carolina area = branding = Bad Dog 94.7 slogan = airdate = 1995 01 31 frequency = 94.7 MHz format = Classic rock power = erp = 8,100 watts haat = 174 meters class = C3 facility id = 29140… …   Wikipedia

  • WICI — Women in Communications, Inc. (Community » Media) Wilkerson Instrument Company, Inc. (Business » Firms) ** Wireless Innovations In Communications Initiative (Computing » Telecom) * Cochlear Implant Association, Inc., Wisconsin Chapter (Community… …   Abbreviations dictionary

  • Веревочные грамоты или вици — (wici, wic, собственно значит лоза, прут, мочальная веревка) так назывались в старой Польше королевские приказы, которыми созывалось всеобщее ополчение (посполитое рушенье) шляхты. После получения первого объявления, или вица, всякий обязанный… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Веревочные грамоты, или вици — (wici, wic, собственно значит лоза, прут, мочальная веревка) так назывались в старой Польше королевские приказы, которыми созывалось всеобщее ополчение (посполитое рушенье) шляхты. После получения первого объявления, или вица, всякий обязанный… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • wiciowy — 1. «dotyczący wici roślinnej, witki» 2. «dotyczący wici aparatu ruchowego niektórych organizmów» Organ wiciowy pierwotniaków. 3. «dotyczący „Wici Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej (1928 1948)» Działacz, ideolog wiciowy …   Słownik języka polskiego

  • wić — I ż V, DCMs. wici; lm MD. wici 1. «długa, cienka, elastyczna gałązka, np. wierzbowa, brzozowa; witka» Brzozowa, wierzbowa wić. 2. anat. «nitkowaty wyrostek będący aparatem ruchu, charakterystycznym przede wszystkim dla organizmów jednokomórkowych …   Słownik języka polskiego

  • Kielce — Infobox Settlement name = Kielce imagesize = 250px image caption = Kielce Bishops Palace image shield = Herb miasta Kielce.svg pushpin pushpin label position = bottom subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 =… …   Wikipedia

  • Powiat Brzezinski — Powiat Brzeziński …   Deutsch Wikipedia

  • Jagiellonia Białystok — Infobox club sportif Jagiellonia Białystok Généralités …   Wikipédia en Français